Announcements

SecurID® Discussions

Browse the SecurID discussion board to get product help and collaborate with other SecurID users.
JoramDillen
Beginner
Beginner

Password voor seed file?

Beste,

 

Voor een gebruiker van ons die probeerd in te loggen op de bank of america krijgt een mail van RSA met instructies en een seed file om de MFA te gebruiken, nu heb ik het een en ander geprobeerd maar het is mij onduidelijk wat er nu gebruikt moet worden.

 

Ik heb de RSA SecureID software geinstalleerd en kan de seed file hier naar importeren, daarna vraagt hij om een password die wij niet hebben? Ik hoop dat iemand mij via deze weg verder kan helpen.

 

Ik hoor graag van jullie,

 

JORAM DILLEN
IT support EMEA

Beeldschermweg 3, 3821AH, Amersfoort, The Netherlands

joram.dillen@ergotron.com

Ergotron

Labels (1)
0 Likes
1 Reply
EdwardDavis
Employee
Employee

[ translation ]

For a user of us who is trying to log in to the bank of america I receive a mail from RSA with instructions and a seed file to use the MFA, now I have tried a few things but it is unclear to me what to use now to become.   I have installed the RSA SecureID software and can import the seed file to it, then he asks for a password that we do not have? I hope someone can help me further this way.   I would like to hear from you,