AnsweredAssumed Answered

Password voor seed file?

Question asked by Joram Dillen on Oct 7, 2019
Latest reply on Oct 7, 2019 by Edward Davis

Beste,

 

Voor een gebruiker van ons die probeerd in te loggen op de bank of america krijgt een mail van RSA met instructies en een seed file om de MFA te gebruiken, nu heb ik het een en ander geprobeerd maar het is mij onduidelijk wat er nu gebruikt moet worden.

 

Ik heb de RSA SecureID software geinstalleerd en kan de seed file hier naar importeren, daarna vraagt hij om een password die wij niet hebben? Ik hoop dat iemand mij via deze weg verder kan helpen.

 

Ik hoor graag van jullie,

 

JORAM DILLEN
IT support EMEA

Beeldschermweg 3, 3821AH, Amersfoort, The Netherlands

joram.dillen@ergotron.com

Ergotron

Outcomes