AnsweredAssumed Answered

My Cases

Question asked by Gerard van der Wagt on Mar 19, 2020
Latest reply on Apr 3, 2020 by Erica Chalfin

Het lukt me niet om My Cases te zien. Ik krijg dan een melding :

 

Hoe kan deze met spoed opgelost worden?

We zitten met spoed te wachten op een levering van SMS tokens die niet goed is gegaan!!

Outcomes